بازار آزما

ايجاد فايل هاي ويژه نگهداري مواد شيميايي روتين و تخصصي در بازار آزما

ايجاد فايل هاي ويژه نگهداري مواد شيميايي روتين و تخصصي در بازار آزما

بازار آزما با ايجاد بستر تخصصي نگهداري و توزيع مواد شيميايي آزمايشگاه به روش  طبقه بندي تخصصي و علمي مواد شيميايي آزمايشگاهي سعي بر طرف كردن تمام نياز جامعه دانشگاهي…

به خواندن ادامه دهید

X